Starší divadlo

 

Alena Jakubcová a kolektiv

Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století
Osobnosti a díla
Praha 2007

 

Lexikon Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla vznikl v rámci výzkumného projektu Česká divadelní encyklopedie. Svazek zpracovává dějiny divadla na území českých zemí od středověku do počátku národního obrození. Přináší 382 hesel dramatiků, skladatelů, libretistů, herců, zpěváků, tanečníků, loutkářů, výtvarníků, ředitelů, pořadatelů představení i mecenášů a anonymních dramatických děl. Věnuje pozornost jazykově českým, latinským, německým, italským a francouzským divadelním aktivitám umělců, kteří v českých zemích v této době významně působili. Zdejší divadelní kulturu vřazuje do širšího evropského kontextu, s nímž byla ve sledovaném období úzce propojena charakteristickou migrací tvůrců, interpretů a repertoáru. Publikace je doplněna reprodukcemi dobového ikonografického materiálu a divadelněhistorických dokumentů. 

 

Více o knize ZD​E

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Starší divadlo v českých zemích. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007

 

Aktualizovaná a nová hesla ZDE