Švehla, Jaroslav

Jaroslav
Švehla
9. 2. 1901
České Budějovice
13. 5. 1991
Zbraslav, okr. Praha
publicista

Absolvoval FF UK Praha (PhDr.). Odborný pracovník a knihovník Národního muzea v Praze 1934–62. Od 30. let se zajímal o současné divadlo. Psal studie, organizoval výstavy, zejm. se specializoval na dějiny pantomimy. V Regionálním muzeu v Kolíně n. Labem inicioval 1966 expozici J. G. Deburaua. Autor publikací: Deburau – nesmrtelný Pierot, 1976; Tisícileté umění pantomimy, 1989 aj. Na Lidové konzervatoři v Praze/KJJ vyučoval dějiny a estetiku pantomimy.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 327–328