Štědroň, Miloš (Tanec)

Miloš
Štědroň
9. 2. 1942
Brno
skladatel

Studoval hudební vědu na FF UJEP v Brně 1959–64 (1967 PhDr.), skladbu na JAMU 1965–70 u A. Piňose, M. Ištvana, C. Kohoutka a J. Kapra. Na JAMU absolvoval postgraduální studium elektronické a technické hudby. Byl uměleckým vedoucím, dirigentem a dramaturgem souboru Camerata moravica. Spolupracoval úzce s činohrou, zejm. s Divadlem Husa na provázku, pro které napsal desítky scénických hudeb. Příznačné pro jeho tvorbu je střídání technik a tvorba stylem koláže. Skládal orchestrální, komorní, sólové, vokální, kantátové i jazzové skladby. Jeho nejosobitějšími díly se staly muzikály Balada pro banditu (1975) a Romance o lásce (1976). Zkomponoval opery Aparát, Kuchyňské starosti. Pro taneční scénu vytvořil spolu s A. Parschem, A. Piňosem a K. Růžičkou Nelítostné hříčky lásky (New Ballet Brno 1991, ch. I. Vejsada), balet ► Tance Rudolfa II. a neprovedený balet Justína. Byl činný jako kritik a redaktor, pedagogicky působil na FF UJEP v Brně.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 324