Šemberová, Zora

Zora
Šemberová
13. 3. 1913
Vyškov
9. 10. 2012
Adelaide (Austrálie)
tanečnice, choreografka, pedagožka

Základy klasického tance získala u J. Hladíka a T. Pavlovské, později studovala u O. Preobraženské a Mme B. d’Alessandri-Valdine v Paříži a T. Gzovské v Berlíně; v novodobém tanci žačka R. Chladek v Laxenburku u Vídně, se zdravotní gymnastikou se seznámila u H. Vojáčkové, později absolvovala kurzy pantomimy v Paříži u M. Marceaua a E. Jaroszewiczové. Angažmá: elévka Brno 1922–28, členka baletu ND Praha 1928–30, Gaumont Palace v Paříži 1931/32, sólistka Brno 1932–41, sólistka pražského Nového německého divadla 1942/43, ND Praha 1943–59 (od 1945 sólistka). Z. Šemberová patřila k nejvýznamnějším interpretačním osobnostem českého tanečního umění. Výsostně dramatická tanečnice dávala rolím hloubku prožitku a silný emocionální náboj. Vytvořila na 30 jevištních postav, v Brně např. Kalliopé v Apolonovi a Musách/Apollón musagète (1933), Krasavice v Marnotratném synovi (1933), Mariken v opeře Hry o Marii (1935), Tao-Choa v Makovém květu/Rudém máku (Brno 1935, ND Praha 1947), Smrt v Signorině Gioventù (1937), Mlynářka v Třírohém klobouku (1938) a první světová Julie v pp. Romea a Julie (1938), Raguna-královna kouzelnice v Labutím jezeře (1941). Z rolí v ND Praha např. Zobeida v Šeherezádě (1946), Zoša v Cagliostrovi ve Varšavě (1948), Rosava ve Švandovi dudákovi (1953). Její životní rolí se stala tit. role psychicky narušené dívky ve Viktorce (1950), za niž získala 1. cenu v Divadelní žatvě. Jako choreografka postavila 1. jednání Pohádky o Honzovi (ND Praha 1946), v Ústí n. Labem Lašské tance (1949), Rumunské tance (1951), v Laterně magice Otvírání studánek (1958) a vytvořila řadu choreografií do oper, činoher, filmů a absolventských představení TKP. Jako pedagožka TKP 1946–68 (lidový tanec, od 1949 klasický tanec) vychovala a ovlivnila řadu osobností, např. P. Šmoka, L. Fialku, J. Kyliána, V. Harapese. Po odchodu do emigrace (1968) učila v Kambodži a poté trvale v Austrálii na Flanders University v Adelaide (docentka 1971, čestný doktorát 1979). Založila 1975 a vedla pantomimický soubor Australian Mime Theatre. Zasloužilá umělkyně 1968, Cena Thálie za celoživotní mistrovství 1999.

Literatura

ED: Šemberová Zora in Postavy brněnského jeviště II., Státní divadlo v Brně 1989 • Krakešová, E.: Ve službách Terpsichory, Praha, Thalia 1997 • Kröschlová, J.: Novodobý výrazový tanec v českých zemích in Výrazový tanec, Praha, Orbis 1964 • Mlíkovská, J.: Zora Šemberová, Taneční listy 1998, č. 1, str. 12

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 314