Šanda, Otto

Otto
Šanda
21. 3. 1932
Praha
tanečník, choreograf, pedagog

Původně hobojista, ve 3. ročníku Konzervatoře v Praze přešel na TKP, kterou absolvoval 1953. Během studia tanečník v Ústí n. Labem 1950/51, sólista Armádní opery 1952–55 a po jejím zrušení v ND Praha 1955–89 (od 1956 sólista). Od 70. let se uplatnil i jako asistent režie a pedagog operního baletu ND Praha, 1992–99 choreograf a vedoucí baletu Státní opery (1997/98 zástupce ředitele). Do profese si přinesl ze sportu fyzickou sílu a mohutný skok, vytvořil přes 40 velkých úloh. K interpretačním pilířům patřil v ND Praha víc než dvě desetiletí. Jeho oborem byly hrdinské a charakterní postavy, např. Satan a Vévoda v Doktoru Faustovi (1958), Dorcon v Dafnidovi a Chloe (1960), Danila v Kamenném kvítku (1960), Tybalt v Romeovi a Julii (1962), Maur v Petruškovi (1962), Rotbart v Labutím jezeře (1963), Franz v Coppélii (1965), Hilarion v Giselle (1969), Odysseus v Bloudění Odysseově (1969), Escamillo ve Vášni/Carmen G. Bizeta/R. Ščedrina (1972), Juráš v Ondrášovi (1974). Vynikl jako představitel poctivých a chrabrých lidových postav, např. Honza v Soli nad zlato (1951), tit. role v Ludasi Matyiovi (1961), Honza v Pohádce o Honzovi (1970), tit. role v Enšpíglových šibalstvích, Švec a Mládenec ve Špalíčku (1972). Jeho postavy působily vždy dojmem spontánnosti, nehledanosti, přirozenosti. Pedagogicky se uplatňoval již od 60. let (ČSSPT, moderní gymnastika aj.). Jako choreograf se věnoval především spolupráci s operou, podílel se na desítkách inscenací v ND Praha, Státní opeře i v ČST.

Literatura

V .V.: Šanda Otto in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988 • Tichá, E.: Jak šel a ještě stále jde život jednoho choreografa (rozhovor), Opera, Státní opera Praha 1997, č. 4

 


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 311–312