Laburda, Jiří

Jiří
Laburda
3. 4. 1931
Soběslav
skladatel, pedagog

Soukromý žák Z. Hůly, A. Háby ve skladbě a E. Herzoga v hudební teorii. Obor hudební výchova a hra na nástroje studoval na PedF UK 1952–55 a na Vysoké škole pedagogické 1957–61 (1971 získal titul PhDr.). Přednášel od 1961 na PedF UK a od 1998 na Konzervatoři v Praze. Ve skladatelské činnosti navazuje na neoklasicismus, patrné jsou i vlivy Nové hudby, aleatoriky a dodekafonie. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají sonáty a instrumentální koncerty, komorní skladby, kantáty, sbory, písně. Složil operu Isoldi a Dorabella, jednoaktový balet na libreto V. Nezvala Les Petits riens (neuveden) a ► Commedii dell’arte (1986).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 169