Šulcová, Marie

Marie
Šulcová
? poč. 19. stol.
Praha
1847
Praha
zpěvačka

Psána též Schulz(ová), provd. Macháčková. Její rodinný původ není znám. Divadelní dráhu za­čínala 1823 v ochotnickém Teisingerově diva­dle a v tomto roce poprvé vystoupila jako ochotnice i ve StD. Od listopadu 1826 byla ve StD angažována s platem 1200 zl. Sblížila se s dramatikem a překladatelem operních libret S. K. Macháčkem, který od 7. 1. 1828 nastou­pil jako profesor na gymnázium v Jičíně. Po sňatku s ním na jaře 1829 zanechala Š. pěvec­ké dráhy a odjela za ním natrvalo do Jičína. Zpěvu se věnovala koncertně, zvl. v trautmannsdorfském soukromém divadle na jičín­ském zámku, na jehož uměleckém vedení se její manžel podílel. Jeho smrt 2. 10. 1846 přežila jen krátce.

Ve StD se zaměřovala na mezzosopránové zpěvoherní úlohy. Při ochotnickém debutu v Teisingerově divadle zpívala roli šenkýřky Madlenky (Šedivý–Barták: Pražští sládci). V první české operní inscenaci ve StD (Weigl: Rodina švejcarská, 1823) zpívala Gertrudu, pak mj. Marcellinu (Cherubini: Vodař, 1824), Donnu Elvíru (Mozart: Don Juan, 1827, něm. 1826), Emilii (Rossini: Othello, 1825, něm. 1827), Olfrýdu (Rösler: Elisena, kněžna Volharská, 1827) a Aninku (Weber: Střelec kou­zedlník, 1828). V německých představeních k jejím rolím patřila mj. Thisbe (Isouard: Aschenbrödel, 1827), Servilia (Mozart: Titus, 1827), Fiametta (Salieri: Axur, König von Ormus, 1827), Felicie (Meyerbeer: Der Ritter von Rhodus in Egypten, 1828) a Agathe von Dienheim (J. W. Kalliwoda: Christine, prem. 1829). Sílu a znělost jejího hlasu v nižší polo­ze a velmi zřetelnou výslovnost vyzdvihoval J. K. Chmelenský hned v první zmínce, kterou o jejím výkonu zveřejnil 1827. Patřila k oporám formující se české opery ve 20. le­tech 19. stol. 

Prameny a literatura

Penzijní fond sólistů zemských divadel Praha, Národní archiv (dříve SÚA), Praha, fond ND. – Cedule StD 1824–29, NMd. • Čechoslav 1825, s. 159; ČČM 1, 1827, sv. 1, s. 129; 4, 1830, sv. 1, s. 113; A. Truhlář: Simeon Karel Macháček, Krok 1, 1887, s. 136, 137, 238, 313; F. Palacký: Korespondence a zápisky, I, vyd. V. J. Nováček, 1898; J. Plavec: František Škroup, 1941; Kittl: Opera StD 1824–62; Vondráček I, II.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 555

Autor: Scherl, Adolf