Štolba, Josef

Josef
Štolba
3. 5. 1846
Hradec Králové
12. 5. 1930
Praha
spisovatel, dramatik, libretista

Psán též Josip, Jozip. Po absolvování Akade­mického gymnázia v Praze vystudoval 1865–69 práva. Pracoval jako vychovatel. 1873 podnikl cestu do Ameriky, poté působil jako advokát a notář. Pro časopisy Květy, Světozor, Lumír, Česká včela, Zlatá Praha psal povídky, jimž byla vytýkána konvenčnost a nedostatečná psychologická kresba postav. Měl úspěch s několi­ka cestopisy. Spoluzaložil a redigoval humoris­tický týdeník Paleček, ediční řadu nakladatele Urbánka Bibliotéka operních a operetních tex­tův a řadu Divadelní knihovna Máje. 1902 vy­dal společně s V. Štechem a K. Šípkem Diva­delní paběrky. 1869 debutoval jako dramatik v PD aktovkou A přece! a stal se autorem oblí­bených situačních veseloher a frašek s živě za­chyceným maloměstským životem. Do někte­rých z nich byly zařazeny ve větším rozsahu zpěvy a tance, několik her se stalo podkladem operních libret. Na žádost A. Dvořáka napsal Š. 1870 libreto k opeře Tvrdé palice. Text ze sou­dobého českého venkovského prostředí Dvořák 1874 zhudebnil, ač ho pokládal za příliš prostý a dramaticky jednoduchý; po premiéře (až 1881) byla kritizována i jednotvárnost v kresbě figur a všední jazyk. Opera byla dávána zřídka, ND ji nicméně uvedlo 1901 jako slavnostní představení k Dvořákovým šedesátinám. Na Smetano­vo přání začal Š. před 1874 pracovat na pohádkovém námětu o zakletém princi, text však nedokončil. Asi 1881 jednal se Š. písemně o dalším libretu ještě jednou Dvořák, k dohodě ale nedošlo. 

Dílo

Dramatické dílo Josefa Štolby, I–VIII, 1891–1898; Z mých pamětí, I, 1906 [zde text Libret­to pro B. Smetanu, s. 243–259], II, 1907. 

Práce pro divadlo

Hry s hudbou: Krejčí a švec, fraška, 3 jedn., h: V. Hřímalý, 4. 8. 1869 Aréna Na hradbách; Spiknutí v Podmazově, fraška, 3 jedn., h: V. Hřímalý, 26. 6. 1870 PD; Závěť, drama, 3 jedn., h: Ptáček, Ochotnická jednota Beseda v Náměšti u Olo­mouce, 1906. • Libreto: Tvrdé palice, kom. opera, 1 jedn., h: Dvořák, 2. 10. 1881, Nové čes. divadlo v Praze, libr. vyd. 1882, klav. výtah s čes. a něm. textem v překladu E. Z[üngla] vyd. Simrock, Berlin 1882. • Překlad operetního libreta: Tři páry střevíčků čili Každý má své, obraz ze života se zpěvy a tanci, 3 odd. s předehrou, h: Millöcker, t: Görlitz, pro čes. divadlo upravil pod pseudonymem Š. Jozip, 30. 8. 1872, Aréna Na hradbách, rkp. v DÚ. • Operní libreta zpracovaná podle Š. dramatických textů: Kádner: Stáňa, kom. opera dle humoresky Čiperná hlava na­de vše, 1 jedn., h: Malát, 30. 6. 1899 ND; Kádner: Ve­selé námluvy, kom. opera dle povídky Staří blázni, 3 jedn., h: Malát, 12. 1. 1908, Městské divadlo Král. Vinohrad; Landesberg–Fischl: Der Lebemann, ope­reta dle „žertu“ Mořská panna, 3 jedn., h: A. Grün­feld, 16. 1. 1903 Theater an der Wien, Vídeň.

Prameny a literatura

Pozůstalost v LA PNP, bez inventáře. • V. V. Zelený, Osvěta 11, 1881, s. 1048–1049 [Tvrdé palice]; O. Hostinský, Národní listy 1881, č. 242 [Tvrdé palice]; Dalibor 3, 1881, s. 227–228 [Tvrdé palice]; 16, 1894, s. 249–250 [Tvrdé palice]; Divadelní list Máje 2, 1906 [o Š. zde F. Herites, R. J. Kronbauer, se soupisem díla]; O. Šourek: Život a dílo Antonína Dvořáka, I, 1922; F. X. Svoboda: J. Š., 1931; K. Tauš: Letopisy české a slovenské zpěvohry, 1958, rkp. v DÚ; DČD III [o dram. díle]; A. Stich: Český jazyk a dramatický text v 19. století, Divadlo v české kultuře 19. století, sb. z konference v Plzni 1983, 1985, zvl. s. 83; Dvořák: Korespondence, sv. I, V. • Obsah opery Tvrdé palice: Hornové; Branberger; České umění drama­tické II. – Obsahy dram. prací: J. Kunc: Slovník sou­dobých českých spisovatelů, 1946, II, s. 832–835. • Otto; ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 549–550

Autor: Petráněk, Pavel