Zaller, Georg

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Georg ZALLER
po 1767
loutkář


Pocházel pravděpodobně z Vídně. Zabýval se především předváděním optického divadla a panoramat, jak nasvědčuje např. jeho vystoupení 1765 na velikonočním veletrhu v Lipsku. 3. 9. 1764 úspěšně žádal v Praze o svolení k předvádění „optických obrazů“ v Platýzu na Starém Městě (obligátní podmínkou bylo zaplatit dva dukáty na chudé) a téhož roku vystoupil i v Brně.

Podle pražského plakátu ve svých vystoupeních prezentoval řadu panoramatických dekorací, znázorňujících krajiny, města a architektury (kostely, paláce, letohrádky, zahrady, mosty apod.) podle skutečných lokalit ve Francii, Itálii a Německu. Byly předváděny za denního i nočního světla a doplňovány početnými pohyblivými objekty (mj. lodě pohybující se po moři s napjatými plachtami, vozy tažené koňskými spřeženími po mostech, otáčející se větrné mlýny). Výrazným prvkem představení byly světelné efekty a závěrečné ohňostroje. Z. kladl důraz na výtvarnou úroveň výpravy svých produkcí a dle vlastního tvrzení předváděl divákům „dosud nevídaný optický vynález“. Lze se však domnívat, že jeho produkce nepřesahovaly úroveň podobných, v té době velmi rozšířených a oblíbených atrakcí.


Prameny a literatura

NA, fond ČG-Publ 1764–73, sign. B 11/14, kart. 287 (plakát přiložen k žádosti, 3. 9. 1764). • J. Bartoš: Divadlo čínských stínů v Praze a Brně, Československý loutkář 10, 1960, s. 85 + Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 38; H. Flechsig: Unterwegs zwischen Prag und Leipzig, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 161. • DČD I

Životní události

  • po 1767: úmrtí


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 668–670
Autor: Alice Dubská