Zálešák, Cyril

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Cyril Zálešák
* 4. 2. 1920 Kuželov, okr. Hodonín
tanečník, choreograf, pedagog, „scenárista“ není v seznamu možných hodnot (autor loutkových her, bavič, herec, herečka, imitátor, zpěvák, moderátor, spisovatel, textař, ilusionista, scénárista, betlémář, řezbář, publicista, dramatik, prozaik, divadelní režisér, divadelní ředitel, inspicient, divadelní nápověda, literát, tanečnice, ředitel divadelní společnosti, hudebník, dirigent, ředitel cestující společnosti, novinář, dramatická autorka, básník, autor a upravovatel divadelních textů, divadelní autor, libretista, autor románů, autor povídek, voják, malíř dekorací, knihkupec, vydavatel, divadelní kritik, kulturní historik, literární historik, redaktor, zpěvačka, divadelní ředitelka, historik, topograf, vysokoškolský pedagog, estetik, hudební kritik, jevištní výtvarník, autor textů o divadle, majitel soukromého pražského divadla, skladatel, sekretář, pokladník, divadelní historik, subreta, autor her pro loutky a dětské herce, loutkář, sochař, loutkářský výtvarník, loutkářský režisér, výtvarník, ředitelka divadelní společnosti, lyrik, malíř divadelních kulis, učitel hudby, majitel divadelní společnosti, majitel kočovné společnosti, kontrabasista, ilustrátor, hudební historik, kapelník, divadelní podnikatel, artista, šantánový zpěvák, pěvecký pedagog, houslista, překladatel, baletní mistryně, sbormistr, učitelka zpěvu, tanečník, baletní mistr, choreograf, mechanik, divadelní technik, dramaturg, mim, pianistka, libretistka, básnířka, scénický výtvarník, historik divadla, choreografka, překladatel libret, organizátor, ředitel opery, jazykovědec, karikaturista, varhaník, tenorista, operní režisér, harfistka, krajinář, organizátor hudebního života, nakladatel, ředitel kůru, hudební pedagog, projektant, návrhář kostýmů, žurnalista, hudební teoretik, korepetitor, vojenský spisovatel, malíř, režisér, kritik, spisovatelka, pianista, pedagog, překladatelka, kostýmní výtvarnice, teatrolog, anglista, autor písňových textů, autorská osobnost, filmový a televizní scénárista, divadelní, filmový a televizní režisér, filmový dramaturg, grafik, scénograf, výtvarník loutek, dramaturgyně, výtvarnice filmu, literární a divadelní kritik, editor, esejista, kreslíř, politik, vojenský kapelník, divadelní sekretář, klavírista, klavíristka, divadelní výtvarník, divadelní malířka, kritička, kostýmní výtvarník, divadelní malíř, divadelní publicista, autor, podnikatel, dramatický autor, hudební publicista, divadelní kapelník, stepař, sběratelka lidových tanců, manažer, učitel společenských tanců, hobojista, pedagožka, iniciátor ochotnických div. představení, malíř divadelních dekorací, akrobat, harfista, instrumentalista, jevištní mistr, tanečnice-mim, dvorní kapelník, artistický tanečník, excentrik, publicistka, folklorista, teoretička, jevištní a kostýmní výtvarnice, violista, učitel společenského tance, hudební vědec, učitel tance, divadelní historička, teatroložka, asistentka choreografie, dekorační malíř, výtvarnice, malířka, kostýmní návrhářka, autor her pro děti, romanopisec, lidový loutkář, řezbář loutek, akrobatka, taneční teoretička, scénografka, režisérka, medailér, loutkářský historik, prozaička, dramatička, divadelní, literární a výtvarný kritik a teoretik, literární kritik, výtvarný kritik a teoretik, umělecký šéf divadla, saxofonista, saxofonistka, výtvarník kostýmů, výtvarnice kostýmů, etnochoreoložka, etnochoreolog, modelka, fotomodelka, teoretik, organizační pracovník, repetitorka, redaktorka, skladatelka, hudební režisér, klaun, manažerka, folklorní sběratel, divadelní, literární a výtvarný kritik, divadelní a literární a výtvarný kritik, producent, loutkoherec, kytarista, etnograf, novinářka, varietní tanečník, fotograf, filmař, taneční teoretik, taneční kritička, taneční a výtvarný estetik, performer, kantor, divadelní ředitel a podnikatel, divadelní agent, organizátor divadelních představení, provozovatel zámeckého divadla, provozovatel kočující herecké společnosti, pořadatel divadelního představení, pořadatel zábav, teoretik dramatu, autor divadelních her, impresário, houslový virtuos, mecenáš, pořadatel divadelních představení, autor historické hry, divadelní teoretik, autor divadelní hry, architekt, návrhář dekorací a kostýmů a scénických strojů k divadelním slavnostem, kapelník divadelního orchestru, virtuos na gambu, cenzor, divadelní referent, autorka divadelních her a románů, divadelní projektant, principál, ředitel orchestru, majitel opisovačské dílny, malíř divadelních dekorací a architektury, pořadatel misijních divadelních produkcí, pořadatel sousedských divadelních her, pravděpodobně vedoucí divadelní společnosti, teoretik českého jazyka a dramatu, autor a pořadatel pašijové hry, inspicient opery, překladatel a autor divadelních her a libret, autor velikonoční hry, ranhojič, loutnista, teoretik divadla, sběratel slovesných památek, malíř architektur, knihtiskař, principál divadelní společnosti, stavitel, pořadatel divadelních akcí, ředitel divadelního orchestru, loutkářka, dvorní trpaslík, stínoherec, pořadatel pašijových her, dramatik a prozaik, literární a divadelní a výtvarný kritik, filozof, upravovatel dramatických textů, autor biblické hry, autor vánoční hry, cembalista, divadelní architekt, autor překladu a úpravy biblické hry, nápověda, komentátor divadelního a hudebního života, divadelní a filmový a televizní režisér, divadelní a literární kritik a teoretik, divadelní a filmový a televizní herec, textař písní, divadelní pedagog, muzikolog, muzikoložka, bibliograf, autorka hereckých portrétů, knihovnice, filmová historička, editorka, historička tanečního umění, historik umění, autor publikací z oboru architektury a scénografie a divadelní historie, knihovník, kurátorka, rozhlasový redaktor, etnografka, hudební editorka, nakladatelka, hudebnice, autor historických studií o architektuře a divadle, teoretička umění, estetička, autorka publikací o dějinách estetiky a umění a kultury, hudební vědkyně, germanistka, germanista, archivář, klasická filoložka, divadelní teoretička, folkloristka, etnoložka, teolog, církevní historik, bohemista, historička, archivářka, bohemistka, filolog, filoložka, literární vědec, muzeoložka, divadelní kritička, vědkyně, kulturoložka, teoretik a kritik, pantomimista, účinkující, kostymér, violoncellista, hornista, flétnista, spoluředitel divadla, přednes, kabaretiér, hráč na basetový roh, figurant v baletu, hráč na terckytaru, choreoložka, dítě, aranžér, hráč na mandolinu, pantomimistka, cvičitelka, voltižérka, muzeolog, operní režisérka, galerista, učitel dějepisu, redaktorka divadelních almanachů, dramaturgyně baletu, kulturní publicistka, vysokoškolská pedagožka, autorka monografií o hercích, pracovnice Divadelního ústavu, zakladatel Divadelního oddělení Národního muzea, návrhář nábytku, advokát, scénický a kostýmní výtvarník, divadelní a rozhlasový režisér, gymnasta, gymnastka, ředitel baletní hudby, garderobiérka, hráč na foukací harmoniku, časopisecký redaktor, divadelní a filmová herečka, klarinetista, pozounista, trumpetista, provozovatel divadelní společnosti, hudební skladatel, hudební esejista, referent a kritik, břichomluvec, fagotista, ředitel, umělecký šéf, šéf činohry, divadelní recenzent, divadelní historik a kritik, amatérský divadelník, asistentka režie, inspicientka, filmových scénářů, písňových textů a humoristických povídek, příležitostný scénograf, filmový režisér, divadelní a literární kritik, esejista a teoretik, teoretik a historik umění, výtvarný a literární kritik, sociolog architektury, kulturně-politický činitel, nakladatelský lektor, editor a popularizátor, filmový dramaturg a scénárista, autor písní, dramatik rozhlasový a divadelní, libretista operní a operetní, herečka a zpěvačka, hráč na lesní roh, organizátor a činovník ochotnického divadla, divadelní popularizátor, kritik a historik, fejetonista, zahraniční korespondent, překladatelka a redaktorka) této vlastnosti.


Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Slovenské univerzity v Bratislavě 1945 (tělesná výchova, zeměpis). Pracoval v tělovýchovné sekci slovenského ministerstva školství a osvěty v Bratislavě 1945–49, jako odborník pro lidový tanec v Matici slovenské v Martině 1949–53 a ve Slovenském domě umělecké tvořivosti v Bratislavě 1953–80. Jako choreograf spolupracoval s ČSSPT, se soubory Břeclavan, Asenda Břeclav, Danaj a s bratislavským Technikem (1966–80). Scenárista a režisér folklorních festivalů, člen programové rady a senátu folklorního festivalu ve Strážnici. Jeden z autorů skladby Píseň o rodné zemi II. čs. spartakiády 1960. Publikoval statě o folklorním hnutí na Slovensku i na Moravě v Tanečních listech, Lidové tvořivosti, byl autorem samostatných prací: Horňácký odzemek a verbuňk, Bratislava, 1950; Pohronské tance, 1953; Zápisy lidových tanců, Bratislava, 1956; Lidové tance na Slovensku, Bratislava 1964; Folklorní hnutí na Slovensku, 1982. Pedagog VŠMU.


Literatura

Zálešák Cyril in Encyklopedie dramatických umění Slovenska – díl M–Ž, Bratislava, Veda, SAV 1990

Životní události

  • 4. 2. 1920: narození, Kuželov, okr. Hodonín
  •  : úmrtí


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 373