Petrová, Elena

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Elena Petrová
* 9. 11. 1929 Modrý Kameň (Slovensko)
7. 4. 2002
skladatelka


Absolvovala hudební vědu na FF UK 1951, od 1952 studovala klavír na VŠMU v Bratislavě, 1965–69 byla posluchačkou skladby na JAMU u J. Kapra, C. Kohoutka a M. Ištvana. Pracovala jako redaktorka v Čs. rozhlase, scenáristka v ČST, odborná asistentka na PedF v Českých Budějovicích, od 1979 vyučovala na PedF UK. Její tvorba vyniká formální přehledností a sevřeností, často přísnou racionální intervalovou technikou. Složila řadu symfonických, komorních, vokálních děl a sólových, především klavírních skladeb. Autorka opery Kdyby se Slunce nevrátilo a baletů ► Slunečnice a neprovedených Slavík a růže, Podivuhodná raketa.


Životní události

  • 9. 11. 1929: narození, Modrý Kameň (Slovensko)
  • 7. 4. 2002: úmrtí


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 248