Peška, Bedřich

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Bedřich Peška
* 25. 10. 1820 Ústí nad Orlicí
15. 6. 1904 Praha
básník, překladatel libret


Podle místa narození užíval někdy též pseudonymy Oustecký, B. P. Oustecký. Syn mydláře. Absolvoval gymnázium v Litomyšli a v Brně (1841, prof. M. Klácel). Po dokončení studia práv v Praze (1841–44) se stal úředníkem pražského magistrátu. Od 1864 byl magistrátním radou, 1873 byl penzionován. Jako literát debu­toval v Květech již 1837 anonymně a v anony­mitě zůstával často i v pozdějších letech. Přispí­val do řady časopisů (Světozor, Humoristické listy po dobu asi 20 let ad., šifry : –a–, B. P., b. p.). 1848 patřil k umírněnému křídlu revoluce, krátce byl členem Národního výboru. Vydal řa­du básnických sbírek, též pro děti. Jeho vlaste­necké a příležitostné texty byly hojně zhudebňovány (K. Bendl, J. L. Procházka, F. Kaván, J. Malát, L. R. Pazdírek, F. Pivoda, B. Smeta­na). Překládal operní libreta z francouzštiny, italštiny a němčiny. Pořídil některé nové pře­klady oper, které se česky hrály již ve StD. Svý­mi překlady obsáhl významnou část operního repertoáru PD a jeho práce byly vedle Zünglo­vých a Böhmových v tomto období pokládá­ny za jazykově nejzdařilejší. (Převážně vyšly v Urbánkově Bibliotéce operních a operet­ních textův, řada I. a II., některé jinde.) Kro­mě libret překládal písně P. J. Bérangera a či­noherní texty.


Překlady libret (opery a operety)

Scribe–Delavigne: Robert ďábel, h: Meyerbeer, 26. 11. 1864 PD, libr. vyd. 1873; Mosenthal: Veselé ženy windsorské, h: Nicolai, 4. 3. 1865 PD, libr. vyd. 1874; F. Romani: Náměsíčná, h: Bellini, 7. 4. 1865 PD, nevyd.; Piave: Ernani, h: Verdi, 10. 9. 1865 PD, libr. vyd. 1873; Scribe–Vernoy de Saint-Georges: Diamanty koruny, h: Auber, 4. 12. 1865 PD, nevyd.; Moineaux: Krásné Gruzínky, h: Offenbach, 4. 2. 1866 PD, ne­vyd.; de Leuven–Brunswick: Postilion z Lonjumeau, h: Adam, 27. 6. 1866, Novoměst. divadlo; Mestépès–Chevalet: Čarovné housle, h: Offenbach, 18. 5. 1867, Novoměstské divadlo, nevyd.; Solera: Nabu­chodonosor, h: Verdi, 7. 12. 1868 PD, libr. vyd. 1868; Wessl: Pouť do Mekky, h: Zajc, 10. 9. 1869 Aréna Na hradbách, libr. vyd. 1879; Scribe: Černé domino, h: Auber, 12. 11. 1869 PD, nevyd.; [?]: Dok­tor Pandolfo, h: Duniecki, 11. 12. 1869 PD, nevyd.; Lockroy: Dobrý večer, pane Pantalone, h: Grisar, 28. 4. 1871 PD, nevyd.; Young: Náměsíčnice [Měsíč­nice], h: Zajc, 28. 4. 1871 PD, libr. vyd. 1874; Costa: Hadačka z Boissy, h: Zajc, 28. 7. 1871 Aréna Na hradbách, libr. vyd. 1880; Markovič: Mislav, h: Zajc, 26. 12. 1871 PD, nevyd.; J. Hopp: Čarovný prsten [pův. Morilla], h: J. Hopp, 13. 6. 1872 Aréna Na hradbách, vyd. 1872; Bertati: Tajné manželství, h: Cimarosa, zpěvní část dle Giesekova zpracování přel. Peška, prózu přel. a úpravu provedl Š. Paleček, 17. 12. 1872 PD, libr. vyd. 1873; Leterrier–Vanloo: Giroflé-Girofla, h: Lecocq, 31. 3. 1875 PD, libr. vyd. Mikuláš a Knapp 1875; Millaud–Meilhac–Halévy: Paní vévoda, h: Offenbach, 30. 5. 1875 Novoměstské divadlo, libr. vyd. Mikuláš a Knapp 1875; Wagner: Bianca a Giuseppe aneb Dobytí města Nizzy, h: Kittl, 20. 9. 1875, Novoměstské divadlo, libr. vyd. B. Stýblo s. a.; Scribe: Prorok, h: Meyerbeer, 5. 12. 1875 PD, libr. vyd. 1876; Chivot–Duru: Čajové kvít­ko, h: Lecocq, 30. 12. 1875 PD, nevyd.; Zell–Genée: Donna Juanita, h: Suppé, s Peškou přel. Züngel, 17. 10. 1880, Nové čes. divadlo, libr. vyd. 1881.

Prameny a literatura

Bartoš: PD opera; M. Očadlík: Soupis českých tištěných operních tex­tů, Miscellanea musicologica 7, 1958; Smaczny: PD; PD 1862–83; Trávníčková: PD. • Rieger; Wurzbach; Otto; ČHS [též písně na jeho texty]; LČL [lit.].

Životní události

  • 25. 10. 1820: narození, Ústí nad Orlicí
  • 15. 6. 1904: úmrtí, Praha


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 390–392
Autor: Pavel Petráněk