Nypl, Jan

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Jan NYPL
* poslední třetina 18. stol. Nová nebo Stará Paka
první polovina 19. stol. asi Nová Paka
pořadatel divadelních představení, principál divadelní společnosti


Psán též Nipl. – Pravděpodobně ve třicátých letech 19. stol. získal několik herců (zejména se připomíná Jilma) sousedských her na Semilsku k založení kočovné společnosti. Její produkce byly sestaveny z jednotlivých samostatných kejklířských, hudebních a písňových i sólových čísel nebo improvizovaných hříček na námět určený principálem nebo z dialogických výstupů převzatých ze sousedských her. Patrně byly představovány např. oblíbené výstupy příběhu Maří Magdalény z pašijových her. Vývojově představovala N. společnost mezičlánek sousedského a profesionálního kočovného divadla. Tradovaná pověst o nevalné úrovni jejích produkcí může mít počátek v obecně podcenivém pohledu vzdělanců i ochotnických divadelníků 19. stol. na sousedské divadlo, z jehož repertoáru údajně uváděla hry na Bydžovsku a Boleslavsku (⇒ Táborský 1930). N. syn Václav († 1861), který založil první českou divadelní společnost, pro niž získal 2. 5. 1839 guberniální povolení, sousedské hry již nepěstoval, ale inscenoval výhradně „censurované hry“.


Literatura

F. Menčík: Prostonárodní hry divadelní I (Vánoční hry), Holešov 1894, s. XI; J. L. Turnovský: Herecké společnosti české, Příspěvky k dějinám českého divadla, ed. J. Ladecký, Praha 1895, s. 84; V. Š. Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, Praha 1930, s. 2; K. J. H.: Sto padesát let divadla ve Vysokém n. J., Týden horských okresů (Železný Brod) 6, 1936, č. 20; J. Knap: Zöllnerové, Praha 1958, s. 94 + Umělcové na pouti, Praha 1961, s. 7, 42; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 148. • DČD I, EDS, ODS, Vondráček I–II

Životní události

  • poslední třetina 18. stol.: narození, Nová nebo Stará Paka
  • první polovina 19. stol.: úmrtí, asi Nová Paka

Další jména

Nipl


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 437
Autor: Vojtěch Ron