Nachtigall, Carl Joseph

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Carl Joseph NACHTIGALL
* kolem 1694 Prešpurk (Bratislava, Slovensko)
8. 6. 1762 Vídeň (Rakousko)
herec, ředitel divadelní společnosti


O N. hereckém působení před nastoupením dráhy samostatného principála nejsou žádné informace. Prvním známým působištěm jeho společnosti byla Kremže (Krems an der Donau, 1726), kde hrál i 1734, 1746, 1756 a 1757. 1727 N. vystupoval ve Štýrském Hradci a obdržel povolení hrát v Brně, kam později rovněž častěji zajížděl (1728, 1733/34, 1746). Mezi 1726–34, 1736–43 a 1744–60 se pohyboval hlavně na území dnešního Rakouska (Linec 1736 a 1739, Steyr 1739, Štýrský Hradec 1745), Moravy (Olomouc 1733) a Slovinska (mnohokrát Lublaň mezi 1731–55). 1741 a 1749 hrál v Prešpurku a 1743 byl v Praze angažován u → F. Kurtze. Nepřímé doklady nasvědčují, že pobýval v Čechách i 1736 a 1739. Před 1750 údajně oslepl, principálské funkce se však nevzdal. Poté, co poslední doložená žádost v Kremži byla 1760 odmítnuta, se jeho stopa ztrácí. V úmrtním protokolu byl 1762 označen jako „bývalý komediant“.

O divadelní tvorbě N. společnosti není mnoho známo. V Brně sliboval 1727 hauptakce podle vídeňského vzoru s Hanswurstem „známým ze Štýrského Hradce“, což mohl být bývalý Hanswurst společnosti → J. H. Bruniuse (možná F. Schmidtbauer, který je ve Štýrském Hradci doložen 1722 svou novoročenkou). 1733–36 u N. hrál → J. A. Stänzel, před 1750 → J. J. Brunian. Z N. repertoáru jsou známy jen dva tituly biblických her: Das Leiden Christi [Kristovo umučení] a Adam und Eva, které údajně uvedl za některého svého pobytu v Lublani. Duchovní hry nabízel rovněž ve Steyru.


Prameny a literatura

MZA, fond B 1, sign. B 47/1; NA, fond SM, sign. T 61/5, fol. 25–28; SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, fond Zlomky registratur: Divadelní licence. • D’Elvert 1852, s. 43n.; Teuber I 1883, s. 175n.; J. Leisching: Die Vorläufer des ständigen Schauspiels in Brünn, Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens (Brünn) 5, 1901, s. 242; D. Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljana do leta 1790, dis., Ljubljana 1957; F. Fuhrich: Theatergeschichte Ober­österreichs im 18. Jahrhundert, Wien 1968, s. 19, 75, 182n.; O. G. Schindler: Wandertruppen in Niederösterreich im 18. Jh., Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung (Wien) 17, 1970, s. 43n.; K. Fleischmann: Das steirische Berufstheater im 18. Jahrhundert, Wien 1974, s. 25–27, 60n., 71; H. G. Asper: Hanswurst, Emsdetten 1980, s. 90, 363; M. Cesnaková-Michalcová: Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei, Köln–Weimar–Wien 1997, s. 34n., 211. • Gallerie

Životní události

  • kolem 1694: narození, Prešpurk (Bratislava, Slovensko)
  • 8. 6. 1762: úmrtí, Vídeň (Rakousko)


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 428
Autor: Adolf Scherl