Košetický, Evermod Jiří

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Evermod Jiří KOŠETICKÝ
* 6. 4. 1639 Vlašim
20. 1. 1700 Praha
sběratel slovesných památek


Studoval u jezuitů v Jihlavě a v Praze, 1659 byl přijat do premonstrátského řádu v klášteře v Praze na Strahově, tam byl také po absolvování teologické fakulty 1664 vysvěcen na kněze. Stal se domácím kaplanem u rodiny hrabat Gerstorffů (1669–72). Pak působil na rozhraní středních a jižních Čech jako farář v Popovicích, Milevsku, Červeném Záhoří a ve Starcově Lhotě (1794), ve středočeských Úhonicích (do 1792) a v Doksanech. Na konci života pobýval znovu ve Strahovském klášteře, kde zemřel.

Sběratelský zájem K. byl zaměřen na slovesné památky, písemné dokumenty a dobové kuriozity, které zapisoval do pětidílného rukopisného sborníku Quodlibetica, datovaného v první knize 1680. Vedle textů nejrůznějšího druhu obsahují Quodlibetica povětšině v unikátních zápisech česká, německá a latinská tea­tralia z druhé poloviny 17. stol. Celkem jich je 25 a jsou K. označeny následovně: (1) Versus sequentes in festo corporis Christi in quavis Statione post decantatum Evangelium a pueris recitantur (2) Alii versus (3) Alii versus (4) Versus sequentes Dominica Palmatur in Ecclesia post concionem ex antiqua pia consuetudine a pueris comice indutis decantatur (5) Alli versus in die Palmarum (6) Versus sequentes in festo Corporis Christi ad processionem post Evangelium recitantur (7) Sequentes versus recitabant duo scolares juvenes Taborii in festo Corporis Christi, anno 1690 (8) Actus Pobožny o Narozenj Syna Božího, Pana našeho, Ježiše Krista (→ V. Kocmánek) (9) Opus justitiae pax et secuaritas usque in sempiternum. Isa 32 v. 17, sive Christus patiens… In praecipuis passionis Dominicae Mysteriis consuete poenitentium suplicatione propositus…. (10) Ein Nagelnewes Spiel, traurig Vnd Lustig, Von Meyster Bartholomao Schepelio, Schulmeyster daselbst in hochdeutsche Reimen verfasset (11) Kratochwilna Komedye (12) Jina o tržich Sedlaczych (13) Jindřich Khintzer Přibyslavský: Komedye o Wzkržissenj Panie (→ J. Khintzer Přibyslavský) (14) Pro festo Corporis Christi (15) Komedye O Swate Pannie Dorotie (→ Komedie o svaté panně Dorotě) (16) Pro festo Corporis Christi (17) Versus sequentes in festo Corporis Christi in quavis Statione post Evangelium á pueris recitantur (18) Zrczadlo Massopustu (→ Zrcadlo masopustu) (19) Ruznicze a Hadka Miesstiana s Sedlakem (20) Komedye o Tureczky Wognie (→ Komedie o turecký vojně) (21) Comoediea Caligaria seu Coreacea in gratiam Sartorum composita (22) Homo quidam Nobilis abijt in Regionem longinquam (23) Comoedia Polonica per textus Scripturae lusa (24) Ausz Londen in Engelland den 16. Januarij Ao 1698 (25) Lista der grossen Wirthschafft, wie selbige in hebung der zettel zusammen kommen… den 21. Julij Ao 1698 ist es zu Wien producirt worden… Mezi texty jsou dvě intermedia (11, 12), pět her českých (8, 13, 15, 18, 20), jedna německá (10) a tři latinské (21, 22, 23). Dále je tu jeden dialogický spor (19), sedm božítělových a květnonedělních deklamací (1–6, 17) a tři drobnější texty (9, 24, 25).


Edice

A. Podlaha: Rukopisný sborník E. J. K., Sborník Historického kroužku 2–10, 1901–09; 12–16, 1911–15; 18, 1917; 24–25, 1923–24 (regesta a ukázky); digitální faksimile a popis Quodlibetik in www.memoria.cz (projekt Memoriae mundi series bohemica; starší popis B. Ryba: Soupis rukopisů Strahovské knihovny PNP v Praze III, Praha 1979, s. 253–317); České baroko, ed. Z. Kalista, Praha 1941, s. 240–248 (Kratochvilná komedie a Jiná o třech sedlácích), (340n.); Lidové drama pobělohorské, ed. J. Hrabák, Praha 1951, s. 47–63 (Komedie o svaté panně Dorotě), (234); 79–107 (Komedie o turecký vojně), (235n.); (Jarmareční interludium).

Prameny a literatura

Strahovská knihovna, sign. DG II 4–8: E. J. Košetický: Quodlibetica. • Gelehrte und Schriftsteller aus dem Prämonstratenser Ordens Stift Strahow in Prag von Anfang der Jahre 1586 bis auf unsere Zeiten [1790] (rkp. Strahovská knihovna, sign. DH IV 4); nesign. [F. B. Mikovec]: Památní kniha, Lumír 1, 1851, s. 643; J. Jireček: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku I, Praha 1875, s. 399; Z. Kalista: Barokní tradice v našem divadle novodobém, Praha 1944; V. Černý: Barokní divadlo v Evropě, Slovenské divadlo (Bratislava) 18, 1970, s. 322n. + Generační periodizace českého baroka, do předsíně nebes, Praha 1996, s. 305; V. Bartůšek: Cesty studentů z Podblanicka za vzděláním v 17. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (Benešov) 24, 1983, s. 219n.; M. Pospíšil: Masopust juž nastal, Praha 1998 (doslov textové přílohy CD souboru Ritornello); J. Pařez: Dílo E. J. K. jako zrcadlo lidových Čech druhé poloviny 17. stol., Kuděj 2, 2000, č. 1, s. 3–13; viz Edice. • LČL

Životní události

  • 6. 4. 1639: narození, Vlašim
  • 20. 1. 1700: úmrtí, Praha


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 319–321
Autor: Vojtěch Ron