Kaupowský, Antonín

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Antonín Kaupowský
* 1770, 1771 nebo 1772
23. 5 1834 nebo 20. 2. 1854
herec


 • příjmení též Koupovský
 • psán též Anton Kaupowsky
 • Schematismus für das Königreich Böhmen 1808, Landesausschuss, III. Abteilung, S. 10, Kreditsbuchhalterei
 • stavovský depositor Ant. Koupovský (Vondráček I, s. 353)

Weber-Gesamtausgabe:

role:

 • v létě 1813 hrál Břetislava I. – hlavní roli
 • 31. 10. 1813 Štěpánek: Vlastenci aneb Zpráva o vítězství, role Svobodný pán z Vlastislavi, vrchník
 • 29. 5. 1814 Štěpánek: Osvobození vlasti aneb Korytané v Čechách, role Jan ze Stráže
 • 8. 9. 1815 Cuno: Loupežníci na Chlumském vrchu, prem. Štěpánkova překladu role - Měšťan
 • 22. 12. 1816 Štěpánek: Jaroslav a Blažena, role Rytíř Jaroslaw, pán na Kuněticích, Pardubicích

Archiv hl. města Prahy, krabice 145, č. 294, č. 295 (dva záznamy):

 • nar. 16. 6. 1770 nebo 1771 (nečitelné), zemřel 23. 5 1834, seit 1808 in Prag conscribirt
 • první manželka Franziska, nar. 1768 Prag: mit ihm nicht gelebt hat, 24. Feber 183? in Dablitz gestorben (nečitelné)
 • druhá manželka Johanna, geborene Brunner, nar. 26. 6. 1788, podle protokolu sňatků se 6. 4. 1800 provdala za Kaupowského, byla dcerou pražského vojáka Brunnera (sňatek: St. Niclas)

Národní archiv, karton 256, obr. 825:

 • Kaupowsky Anton, nar. 1772 v Klattau, ständischer Beamter, zemř. 20. 2. 1854
 • 2. manželka Johanna Brunner, nar. 1788 v Praze
 • Kaupowsky Johann, syn, nar. 1800

<a href="<a href="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" alt="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" title="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf">http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf</a>" alt="<a href="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" alt="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" title="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf">http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf</a>" title="<a href="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" alt="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" title="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf">http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf</a>"><a href="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" alt="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf" title="http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf">http://pvh.ff.cuni.cz/zidi/Klatovsko_1783.pdf</a></a>

 • 3. Gut Bezdikau [Bezděkov]
 • Bezdikau [Bezděkov]
 • Adam Löbl, verheiratet, hat 5 Kinder, näm[lich] Joseph, David, Mathes, Barbara, Anna, ernähret sich mit Leinwand und Flußsiederei, 28 fl.
 • zahlt die Contribution auf Neuern, Pilsner Kreis
 • Sig. Amt Bezdikau, den 8 Aug[ust] A[nn]o 1783
 • Anton Fr. Kaupowsky m. p., Verwalter


Životní události

 • 1770, 1771 nebo 1772: narození
 • 23. 5 1834 nebo 20. 2. 1854: úmrtí

Další jména

Koupovský , Kaupowsky Anton