Hlaváč, Miroslav

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Miroslav Hlaváč
* 23. 10. 1923 Protivín
skladatel


Absolvoval ČVUT, 17 let pracoval jako projektant mostů. Soukromě studoval skladbu během okupace u B. Mikody, u J. Řídkého 1953–57 a K. Slavického 1957–61. Od 1967 se věnoval pouze kompozici. Pro jeho skladby je charakteristické spojení působivého výrazu s vyzrálou kompoziční technikou, v 60. letech obohacené o bohatší rytmickou strukturu. V 70. letech využil možností elektronické a konkrétní hudby (úzce spolupracoval s elektroakustickým studiem Čs. rozhlasu v Plzni). Početně silnou tvorbou zasáhl do všech hudebních oblastí, komponoval konstruktivní klavírní skladby, sbory, komorní i symfonická díla. Z hudebně dramatických děl napsal operu Inultus (libreto V. Renč podle pražské legendy J. Zeyera, 1968), balet Učeň čaroděj (libreto J. Rey, pp. Plzeň 1963) a elektroakustické balety: Atlantiana (1970, libreto V. Vašut, neprovedeno), Nokturno u fontány (libreto V. Vašut; pp. 1977 Halle, čp. Plzeň 1980) a Hero a Leandros (1987, neprovedeno).


Literatura

Hošková, J.: Miroslav Hlaváč, Taneční listy 1993, č. 5

Životní události

  • 23. 10. 1923: narození, Protivín


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 97