Haklík, Prokop

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Prokop Haklík
* 5. 7. 1775 Praha
8. 1. 1816 Praha
zpěvák, herec, iniciátor ochotnických div. představení


Syn novoměstského zahradníka Václava H. Křtěn Prokop Jan H. (za kmotru mu byla F. Ho­lečková, matka herce J. Holečka). Mylně nazý­ván někdy Josef H. 1793–97 vystupoval v sou­boru pražského Vlastenského divadla. Patřil k jeho osvícensky orientovaným členům (náležel do okruhu tajného spolku Matthias­-Brüder). Od 1799 se stal staroměstským čtvrt­níkem (dozorčím úředníkem), oženil se s K. Kopřivovou, s níž zakoupil 1799 na Starém Městě dům, a získal i staroměstské měšťanské právo. 1811 se postavil do čela skupiny praž­ských měšťanů, která dosáhla povolení pořádat česká dobročinná ochotnická představení ve StD.

Do Vlastenského divadla byl H. přijat přede­vším pro své pěvecké předpoklady. Zpíval tu basové role různých typů v německých sing­spielech (mj. 1793: Kaprál, Volánek: Der Schusterfeierabend; 1795: Rytíř Cosinus, Kauer: Ritter Willibald; Doktor Fieber, Tuček: Hanns Klachl; 1796: Mentor, E. Schikane­der–Hofmeister: Telemach, der Königssohn aus Ithaka; Osud, W. Müller: Der Unterthanen Glück ist ein guter Fürst; 1797: Kupec Bernhard, Tuček: Hanns Klachl, II. díl; Odoardo von Baunz, W. Müller: Lustig Lebendig). Česky vy­tvořil především Sarastra v české premiéře Kouzelné flétny 1794 (tuto jeho roli oslavil ve své novoroční veršovánce V. Melezínek). Účin­koval i ve veselohrách, hrál však pouze vedlej­ší role. Jeho herecký projev a přednes mluve­ných replik narážel na odmítavou kritiku i ve zpěvohrách, zato zvučný a příjemný hlas a zpěvní projev byly chváleny. Od 1812 snad účinkoval i v českých ochotnických představe­ních ve StD, není však známo, v jakých rolích.


Prameny a literatura

Archiv hl. m. Prahy: matrika nar. fary u sv Petra, sign. PE N 7, 5. 7. 1775; matrika zemř. fary u kostela sv. Havla, sign. HV Z 5, 8. 1. 1816; kniha měšťanských práv 1787–1805, fol. 79 (9. 4. 1799); sign. IV–6243, 20. 4 až 20. 6. 1799 (koupě domu). – Archiv Národního muzea, sign. F 172 B, kart. F 138: Elenchus des Männlichen Geschlechts der Königlichen Neuen=Stadt Prag adato 20ten'Octobris 1783, fol. 56v. – Cedule k před­stavení Der Schusterfeierabend, LA PNP, sign. 22 O 69 /N. D. programy. • V. Melezínek: Dar nové­ho léta 1795, Praha s. a.; Allgemeines europäisches Journal [Brünn] 1795, sv. 12, s. 207; 1796, sv. 1, s. 204; sv. 2, s. 192; sv. 10, s. 204; 1797, sv. 3, s. 199; Theater-Kalender auf das Jahr 1798 [Gotha], s. 249; J. Hýbl: Historie českého divadla od počátku až na nynější časy, in: J. Zschoke: Abelino, veliký zbojník, 1816, s. 16–17; F. B. Mikovec: Zur Geschichte des Prager Theaters. Von Steinsberg bis Liebich, Bohe­mia 21. 7. 1860, 2. pololetí, s. 161 [chybné kř. jm. a datum úmrtí]; Vondráček I; K. Mejdřická: Čechy a francouzská revoluce, 1959, s. 135, 136; T. Volek: Die erste Aufführung der Zauberflöte in tschechi­scher Sprache in Prag 1794, Mozart-Jahrbuch, Salz­burg 1968, s. 326–330; DČD II; J. Kopš: První praž­ská družina herců i pěvců a pěvkyň z libosti, Amatérská scéna 21, 1984, s. 23; A. Scherl: Typič­nost životní dráhy Václava Tháma, Vznik českého profesionálního divadla, sb., 1988, s. 80.

 

Životní události

  • 5. 7. 1775: narození, Praha
  • 8. 1. 1816: úmrtí, Praha


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 182
Autor: Adolf Scherl