Gurecký, Josef

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Josef GURECKÝ
* kř. 1. 3. 1709 Přerov
27. 3. 1769 Olomouc
kapelník, skladatel


Příjmení psáno Gurezki, Kuretzki. – Působil u kardinála → Schrattenbacha i u jeho nástupce Jakuba Arnošta Lichtenštejna a na různých šlechtických dvorech v cizině. Z nich byl nejvýznamnější dvůr hraběte Rudolfa Franze Erweina Schönborna ve Wiesentheidu, kde byl G. zaměstnán přibližně v letech 1735–40 a kde je zachováno nejvíce jeho skladeb. Řídit chrámovou hudbu se naučil od svého bratra → Václava Matyáše G. někdy po 1740. Po smrti bratra byl 2. 8. 1743 jmenován kapelníkem olomoucké katedrály. Za jeho působení navštívil katedrálu v listopadu 1767 L. Mozart, který se o zdejší chrámové hudbě vyjádřil pohrdavě. Tento úsudek nebyl zcela spravedlivý, neboť ve válkami sužované Olomouci se na hudbu nevydávalo mnoho prostředků, G. měl stálé těžkosti se špatně placenými hudebníky a teprve v červenci 1767 byl odvolán zákaz Marie Terezie hrát v kostelích na trompety a tympány.

Z G. tvorby jsou známy hlavně instrumentální skladby dochované v archivu Schönbornů ve Wiesentheidu. K oslavě 600. výročí příchodu premonstrátů na Hradisko u Olomouce složil 1751 alegorickou operu Filia Sion na text blíže neznámého premonstráta P. Adama (uvedena poprvé 26. 8.), k níž se dochovalo pouze tištěné libreto. Dílo bylo uvedeno ještě 1770 k 50. výročí řádových slibů opata P. F. Václavíka.


Prameny a literatura

NK, sign. 52 A 19 č. 6: Filia Sion, [Olomouc] 1770, tištěná periocha (⇒ DČD I); SOkA Olomouc, fond Archiv olomoucké kapituly, bez sign.: Filia Sion, opere congesta melodiaco. • F. Zobeley: Die Musikalien der Grafen von Schönborn-Wiesentheid I, Tutzing 1977; J. Sehnal: Počátky opery na Moravě (současný stav vědomostí), O divadle na Moravě, ed. E. Petrů–J. Stýskal, Praha 1974, s. 69–71 + Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, Brno 1988, s. 42–45. • ČHS, Dlabač

Životní události

  • kř. 1. 3. 1709: narození, Přerov
  • 27. 3. 1769: úmrtí, Olomouc

Další jména

Gurezki Kuretzki


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 215
Autor: Jiří Sehnal