Grünberger, Ludwig

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Ludwig Grünberger
* 24. 4. 1839 Praha
12. 12. 1896 Praha
skladatel, pianista


Pocházel ze zámožné rodiny a mohl se věnovat hudbě. Studoval u dvorního kapelníka J. Rietze ve Vídni a u A. Reichela v Drážďanech. Od dět­ství vystupoval jako pianista. Pobýval často v za­hraničí, též v Norsku, kde se přátelsky stýkal s N. Gadem. Napsal více než 200 hojně provozovaných opusů klavírní a orchestrální hudby (hrály se mj. při slavnosti k Schillerovu výročí v Praze 1859), skladby pro děti a zvl. písně (texty: Mirza Schaffy, Hafiz v Daumerově přebásnění, S. Pe­töfi ad.), které vydávali renomovaní nakladatelé.

Jeho jediné dramatické dílo, jednoaktovka Die Heimkehr, vzbudilo při pražské premiéře 1894 značnou pozornost. Doba provedení opery má odpovídat reálnému času děje, který se ode­hrává ve vesnici na ostrově Capri navečer v den letního slunovratu. Námětem je žárlivost vedou­cí k vraždě a poté k vyloučení viníka z venkov­ského společenství. Hudba s typickými žánrový­mi a lokálními prvky (lidová slavnost s tancem, píseň gondoliéra, bouře, scéna umírání, lidový soud) byla prvním pokusem autora z českých zemí o veristickou jednoaktovku, komponovanou podle vzoru Mascagniho a Leoncavalla.


Práce pro divadlo

Die Heimkehr, 1 jedn., t: Jenny, 25. 1. 1894 Nové něm. divadlo, nevyd.

Prameny a literatura

Dalibor 1, 1859, s. 270; R. Prochazka: Deutschböhmische Komponi­sten der Gegenwart, Neue Musik-Zeitung [Stuttgart] 14, 1893, s. 116–117; Bohemia 27. 1. 1894, K. [Die Heimkehr]; Lomnäs–Strauss, rejstřík ve sv. I, s. 336 [konc. provedení skladeb]. • Pazdírek; ČHS [se sou­pisem díla]; Neues deutsches Theater.

Životní události

  • 24. 4. 1839: narození, Praha
  • 12. 12. 1896: úmrtí, Praha


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 178
Autor: Jitka Ludvová