Flaminia, Barbara

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Barbara FLAMINIA
* asi 1540 Řím (Itálie)
po 1584
herečka


F. je známa jako představitelka postavy komedie dell’arte Hortensie, kterou ovšem hrála až 1580 ve Španělsku. Poprvé byla zmíněna 1562 při účinkování v Mantově jako „mladá římská herečka“, tamtéž je doložena také 1567 a 1568, téhož roku hrála ještě i na dvoře hraběte Alfonsa Gonzagy v italské Novellaře. Hereckou skupinu I Desiosi, jejíž členkou byla, označil císařský antikvář J. Strada v jednom dopise císaři Maxmiliánovi II. také pojmenováním „Compagnia del Ganassa“, tedy jako společnost → A. Naselliho, zvaného Ganassa z Ferrary, za něhož F. zřejmě již tehdy byla provdána (tento vztah je však přímo doložen až 1580). Pravděpodobně cestovala s Ganassovou skupinou na Maxmiliánův dvůr a mohla tedy 1570 také vystupovat v Praze; jmenovitě je však uvedena pouze na počátku 1569 ve Vídni (Ganassa až na konci července 1770 ve Špýru). Také později doprovázela svého chotě na cestách jako herečka a s velkou pravděpodobností také jako spoluprincipálka (1570–74 Paříž, 1574–84 Španělsko). Z doby po návratu do Itálie nemáme o F. ani jejím manželovi žádné zprávy.


Prameny a literatura

Viz → A. Naselli. •• M. del Valle Ojeda Calvo: B. F.: una actriz italiana en España, Las mujeres en la sociedad española del Siglo de Oro, ed. J. A. Martínez Berbel, Granada 1998, s. 375–393; G. de Wert: Letters and Documents, ed. I. Fenlon, Paris 1999, s. 99, č. 4 (Fenlon označuje F. chybně jako „Flaminia Trevigiana“ a považuje ji za zpěvačku při mantovském dvoře); P. Besutti: Dal madrigale alla musica scenica: il ruolo degli interpreti tra teoria e prassi, Neoplatonismo, musica, letteratura nel Rinascimento, ed. P. Gargiulo, [Paris 2000], s. 149–171; S. Ciroldi: Giaches de Wert nelle corti dei Gonzaga di Mantova, Novellara-Bagnolo e degli Estensi a Ferrara, Reggio Emilia 2004, s. 110–115.

Životní události

  • asi 1540: narození, Řím (Itálie)
  • po 1584: úmrtí


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 179
Autor: Otto G. Schindler