Der Eiserne Tisch oder Der durchleüchtige Bauer

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
Der Eiserne Tisch oder Der durchleüchtige Bauer


TRAGICO=COMOEdia

Genandt

Der Eiserne Tisch

oder

Der durchleüchtige Bauer

Český překlad

Německá edice

Podklady ke studii


Pro Kabinet pro studium českého divadla zpracovala Alena Jakubcová ml.

 

O textu obecně:

 • jedná se o anonymní bohemikální rukopis tragikomedie Der Eiserne Tisch, pravděpodobně ze středoevropského prostoru 2. pol. 17. stol.
 • rukopis je uložen v Universitätsbibliothek Bayreuth pod sign. 20/Ms. G 13
 • rukopisů s obdobnou tematikou a analogickým uskupením postav je vícero, plánovaná edice umožní jejich porovnání
 • hra se odehrává v Českém království (Königreich Böhmen)
 • řadí se mezi rukopisy s motivem Libuše a železného stolu

 

O jazyku textu:

 • na základě pravopisu lze soudit, že jazykem rukopisu je raná nová horní němčina (Frühneuhochdeutsch)
 • pravopis svědčí i o stáří textu: cca 1650
 • hláskové změny v textu ukazují na propojení psaných (literárních) jazyků „Oberdeutsch“ a „Ostmitteldeutsch“, čímž se vyznačovaly texty z českých zemí

 

O transliteraci:

 • veškeré jazykové a gramatické odlišnosti zachovány
 • dělení slov a řádkování zachováno
 • v rámci edice je plánováno porovnání s dalšími texty

 

Předložené elektronické dokumenty vznikly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2018, MK000023205).

Soubory ke stažení