ABERT Johann Josef

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Šablona:Infobox OsobafckLR

fckLRfckLR<div>fckLRSynfckSPACEzednickéhofckSPACEmistra,fckSPACEamatérskéhofckSPACEhudebníka.fckSPACEZákladnífckSPACEhudebnífckSPACEvzdělánífckSPACEzískalfckSPACEnafckSPACEškolefckSPACEvfckSPACEHošťcefckSPACEufckSPACEMělníkafckSPACE[Gastorf].fckSPACE1846–52fckSPACEvystudovalfckSPACEskladbufckSPACEafckSPACEkontrabasfckSPACEnafckSPACEpražskéfckSPACEkonzervatoři;fckSPACEabsolvovalfckSPACE4.fckSPACE4.fckSPACE1852fckSPACEvlastnífckSPACEsymfoniífckSPACEhfckSPACEmoll,fckSPACEvěnovanoufckSPACEučitelifckSPACEskladbyfckSPACEJ.fckSPACEF.fckSPACEKittlovi.fckSPACENafckSPACEdoporučenífckSPACEzpěvákafckSPACEJ.fckSPACEPíška,fckSPACEodfckSPACE1844fckSPACEprvníhofckSPACEbarytonistyfckSPACEvefckSPACEstuttgartskémfckSPACEdvornímfckSPACEdivadle,fckSPACEvyslechlfckSPACEsymfoniifckSPACEnafckSPACEkoncertěfckSPACEstuttgartskýfckSPACEkapelníkfckSPACEP.fckSPACEJ.fckSPACELindpaintnerfckSPACEafckSPACEpřijalfckSPACEA.fckSPACEodfckSPACEpodzimufckSPACE1853fckSPACEjakofckSPACEkontrabasistufckSPACEdofckSPACEdvornífckSPACEkapely.fckSPACEPofckSPACEúspěšnéfckSPACEpremiéřefckSPACEsvéfckSPACEprvnífckSPACEoperyfckSPACEAnnafckSPACEvonfckSPACELandskronfckSPACE(1858)fckSPACEsefckSPACEA.fckSPACE1859fckSPACEvefckSPACEStuttgartufckSPACEoženilfckSPACEsfckSPACEdceroufckSPACEmístníhofckSPACEhoteliéra.fckSPACE1860–61fckSPACEodjelfckSPACEnafckSPACEstudijnífckSPACEcestufckSPACEdofckSPACEPaříže,fckSPACEkdefckSPACEsefckSPACEinspirovalfckSPACEzvl.fckSPACEvýpravnýmfckSPACEdivadlemfckSPACEMeyerbeerovýchfckSPACEoperfckSPACEsfckSPACEhistorickýmifckSPACEnáměty.fckSPACEJakofckSPACErenomovanýfckSPACEskladatelfckSPACEbylfckSPACE1867fckSPACEjmenovánfckSPACEwürttemberskýmfckSPACEprvnímfckSPACEdvornímfckSPACEkapelníkem.fckSPACEVefckSPACEstuttgartskýchfckSPACEpremiéráchfckSPACEjehofckSPACEoperfckSPACEzpravidlafckSPACEúčinkovalfckSPACEJ.fckSPACEPíšek.fckSPACEVefckSPACEslužběfckSPACEsetrvalfckSPACEA.fckSPACEdofckSPACEčervencefckSPACE1888,fckSPACEkdyfckSPACEbylfckSPACEzefckSPACEzdravotníchfckSPACEdůvodůfckSPACEpenzionován;fckSPACEvfckSPACEdalšíchfckSPACEletechfckSPACEžilfckSPACEvfckSPACEsoukromí.fckLRfckLRUdržovalfckSPACEtrvalefckSPACEspojenífckSPACEsfckSPACEPrahou.fckSPACEPražskáfckSPACEpublicistikafckSPACEhofckSPACEpřipomínalafckSPACEjakofckSPACEváženéhofckSPACEautorafckSPACEafckSPACEkonzervatořfckSPACEhofckSPACEsledovalafckSPACEjakofckSPACEsvéhofckSPACEžáka.fckSPACE1858fckSPACEsefckSPACEzúčastnilfckSPACEoslavfckSPACE50.fckSPACEvýročífckSPACEjejíhofckSPACEzaložení,fckSPACEpřifckSPACEnichžfckSPACEdirigovalfckSPACEvefckSPACEStDfckSPACEsvoufckSPACEJubel-OuverturefckSPACEop.fckSPACE12.fckSPACEJehofckSPACEskladbyfckSPACEsefckSPACEhrályfckSPACEkoncertněfckSPACEafckSPACEagenturafckSPACEčasopisufckSPACEDaliborfckSPACEšířilafckSPACEjejichfckSPACEopisyfckSPACEafckSPACEúpravyfckSPACE(1862fckSPACEnabízelafckSPACEnapř.fckSPACEpředehrufckSPACEkfckSPACEopeřefckSPACEAnnafckSPACEvonfckSPACELandskron).fckSPACESmetanafckSPACEprovedlfckSPACEnafckSPACEkoncertěfckSPACEUměleckéfckSPACEbesedyfckSPACE28.fckSPACE12.fckSPACE1864fckSPACEjehofckSPACEsymfonickéfckSPACEobrazyfckSPACEColumbusfckSPACEnecelýfckSPACErokfckSPACEpofckSPACEstuttgartskéfckSPACEpremiéře.fckSPACE1865fckSPACEsefckSPACEA.fckSPACEucházelfckSPACEofckSPACEmístofckSPACEředitelefckSPACEkonzervatoře,fckSPACEúdajněfckSPACEvšakfckSPACEnesplnilfckSPACEformálnífckSPACEpodmínky,fckSPACEkdyžfckSPACEzaslalfckSPACEnedostatečnéfckSPACEpodklady.fckLRfckLRJehofckSPACEpozdněfckSPACEromantické,fckSPACEdiváckyfckSPACEvelmifckSPACEpřitažlivéfckSPACEoperyfckSPACEvyužívalyfckSPACEobratně,fckSPACEavšakfckSPACEbezfckSPACEjednotnéhofckSPACEstylovéhofckSPACEzáměrufckSPACEskladatelskýchfckSPACEvzorůfckSPACE(velkáfckSPACEopera,fckSPACEWeber,fckSPACESpohr,fckSPACEBizet)fckSPACEsfckSPACEprvkyfckSPACElokálníhofckSPACEafckSPACEhistorickéhofckSPACEkoloritufckSPACE(cikánskéfckSPACEscény,fckSPACEliedertafel,fckSPACEvelkéfckSPACEbitvy,fckSPACEmohutnéfckSPACEsboryfckSPACEpohanůfckSPACEad.).fckSPACEJakofckSPACEjedenfckSPACEzfckSPACEmálafckSPACEautorůfckSPACEtétofckSPACEdobyfckSPACEsefckSPACEA.fckSPACEvyhnulfckSPACEWagnerovufckSPACEvlivu.fckSPACEJehofckSPACEoperafckSPACEAstorga,fckSPACElegendárnífckSPACEepizodafckSPACEzefckSPACEživotafckSPACEitalsko-španělskéhofckSPACEpěvcefckSPACEafckSPACEskladatelefckSPACEEmanuelafckSPACEdifckSPACEAstorgafckSPACE(1680–1755fckSPACEnebofckSPACE1757),fckSPACEsituovanáfckSPACEdofckSPACEParmyfckSPACE1705,fckSPACEjefckSPACEnapsánafckSPACEpodlefckSPACEmodelufckSPACEvelkéfckSPACEopery.fckSPACEPatřilafckSPACEkfckSPACEnejhranějšímfckSPACEoperámfckSPACEposlednífckSPACEtřetinyfckSPACE19.fckSPACEstol.fckSPACE¤editelfckSPACEStDfckSPACER.fckSPACEWirsingfckSPACEjifckSPACEuvedlfckSPACE5.fckSPACE12.fckSPACE1866,fckSPACEpůlfckSPACErokufckSPACEpofckSPACEstuttgartskéfckSPACEpremiéře.fckSPACEProfckSPACEpražskéfckSPACEpublikumfckSPACEmělafckSPACEzvláštnífckSPACEpřitažlivost,fckSPACEprotožefckSPACEsefckSPACErozšířilafckSPACEdomněnka,fckSPACEžefckSPACEAstorgafckSPACEbylfckSPACEspřízněnfckSPACEsfckSPACErodinoufckSPACEKinskýchfckSPACEafckSPACEstrávilfckSPACEkonecfckSPACEživotafckSPACEnafckSPACEněkterémfckSPACEzfckSPACEjejichfckSPACEzámkůfckSPACE(F.fckSPACEUlmfckSPACEvfckSPACEBohemii).fckSPACEAutorfckSPACEbylfckSPACEpřítomenfckSPACEpražskémufckSPACEprovedenífckSPACE(vfckSPACEtitulnífckSPACErolifckSPACEČ.fckSPACEVecko).fckSPACENákladnáfckSPACEvýpravafckSPACEzfckSPACEpalácovéhofckSPACEprostředí,fckSPACEefektnífckSPACEšermířskéfckSPACEscényfckSPACEafckSPACEbaletfckSPACEzajistilyfckSPACE14fckSPACEbezprostředněfckSPACEnásledujícíchfckSPACErepríz.fckSPACENěmeckyfckSPACEsefckSPACEdílofckSPACEhrálofckSPACEifckSPACEvfckSPACEBrněfckSPACE(prem.fckSPACE1.fckSPACE2.fckSPACE1873fckSPACEvefckSPACEprospěchfckSPACEzpěvačkyfckSPACEM.fckSPACESittové).fckSPACEČeskyfckSPACEjefckSPACEuvedlfckSPACEsouborfckSPACEPDfckSPACE17.fckSPACE10.fckSPACE1876fckSPACEvfckSPACENovémfckSPACEčeskémfckSPACEdivadlefckSPACEafckSPACEnafckSPACEčeskémfckSPACErepertoárufckSPACEzůstalofckSPACEdofckSPACE1883.fckSPACEStDfckSPACEsefckSPACE1876fckSPACEpokusilofckSPACEdosáhnoutfckSPACEstejnéhofckSPACEúspěchufckSPACEsfckSPACErevidovanoufckSPACEverzífckSPACEA.fckSPACEdalšífckSPACEoperyfckSPACEEnziofckSPACEvonfckSPACEHohenstaufen,fckSPACEpofckSPACEjednéfckSPACEreprízefckSPACEjifckSPACEvšakfckSPACEstáhlo.fckLRfckLRZfckSPACEdalšíchfckSPACEA.fckSPACEoperfckSPACEmáfckSPACEAnnafckSPACEvonfckSPACELandskronfckSPACEnámětfckSPACEzfckSPACEdobyfckSPACEnejstaršíchfckSPACEPřemyslovců.fckSPACEZfckSPACEposlednífckSPACEA.fckSPACEoperyfckSPACEEkkehardfckSPACE(zfckSPACEprostředífckSPACEšvýcarskéhofckSPACEklášterafckSPACESt.fckSPACEGallenfckSPACEvfckSPACE10.fckSPACEstol.)fckSPACEbylyfckSPACE6.fckSPACE5.fckSPACE1883fckSPACEvfckSPACEPrazefckSPACEnafckSPACEÎofíněfckSPACEkoncertněfckSPACEhrányfckSPACEukázky.fckSPACEAčfckSPACEsefckSPACEA.fckSPACEoperyfckSPACEopakovaněfckSPACEuvádělyfckSPACEnafckSPACEněmeckýchfckSPACEscénách,fckSPACEžádnáfckSPACEzfckSPACEnichfckSPACEnepřežilafckSPACEvfckSPACErepertoárufckSPACErokfckSPACE1900.fckLR</div>fckLRfckLRfckLR==fckSPACEDílofckSPACE==fckLRSoupisfckSPACEuvádífckSPACEH.fckSPACEAbert:fckSPACEJ.fckSPACEJ.fckSPACEAbert,fckSPACEseinfckSPACELebenfckSPACEundfckSPACEseinefckSPACEWerke,fckSPACELeipzigfckSPACE1916,fckSPACE2.fckSPACEvyd.fckSPACErevidovalafckSPACEAnnafckSPACEA.fckSPACEAbert,fckSPACEVerlagfckSPACEDietrichfckSPACEPfaehlerfckSPACE1983,fckSPACEřadafckSPACEBeiträgefckSPACEzurfckSPACEMusikgeschichtefckSPACEderfckSPACESudetendeutschen.fckSPACEKratšífckSPACEverzifckSPACEsoupisufckSPACEuvádífckSPACELexikonfckSPACEzurfckSPACEdeutschenfckSPACEMusik.fckLR==fckSPACEPrácefckSPACEprofckSPACEdivadlofckSPACE==fckLRAnnafckSPACEvonfckSPACELandskronfckSPACE(téžfckSPACEvonfckSPACELandsberg),fckSPACEhist.-romantickáfckSPACEopera,fckSPACE4fckSPACEjedn.,fckSPACEt:fckSPACENehrlich,fckSPACE19.fckSPACE12.fckSPACE1858fckSPACEdvor.fckSPACEdivadlofckSPACEStuttgart,fckSPACEnevyd.,fckSPACEopisfckSPACEpředehryfckSPACEvfckSPACEČMH;fckSPACEKönigfckSPACEEnzio,fckSPACE4fckSPACEjedn.,fckSPACEt:fckSPACEDulk,fckSPACE4.fckSPACE5.fckSPACE1862fckSPACEdvor.fckSPACEdivadlofckSPACEStuttgart,fckSPACE2.fckSPACEverzefckSPACEtamtéžfckSPACE11.fckSPACE4.fckSPACE1875fckSPACEjakofckSPACEEnziofckSPACEvonfckSPACEHohenstaufen,fckSPACEnevyd.;Astorga,fckSPACEvelkáfckSPACEromant.fckSPACEoperafckSPACEsfckSPACEbaletem,fckSPACE3fckSPACEjedn.,fckSPACEt:fckSPACEPasqué,fckSPACE28.fckSPACE5.fckSPACE1866fckSPACEdvor.fckSPACEdivadlofckSPACEStuttgart,fckSPACEklav.fckSPACEvýtahfckSPACEvyd.fckSPACEBreitkopf-Härtel,fckSPACELeipzigfckSPACEs.fckSPACEa.,fckSPACEsfckSPACEfranc.fckSPACEtextemfckSPACEParisfckSPACEasifckSPACE1870,fckSPACEčes.fckSPACElibretofckSPACEpřel.fckSPACEBöhm,fckSPACEvyd.fckSPACEMikulášfckSPACEafckSPACEKnappfckSPACE1876,fckSPACEčástifckSPACEsamost.fckSPACEvfckSPACEúpravách;fckSPACEEkkehard,fckSPACEvelkáfckSPACEopera,fckSPACE5fckSPACEjedn.,fckSPACEt.fckSPACEskladatelfckSPACEpodlefckSPACEnovelyfckSPACEJ.fckSPACEV.fckSPACEvonfckSPACEScheffela,fckSPACE11.fckSPACE10.fckSPACE1878fckSPACEdvor.fckSPACEdivadlofckSPACEvfckSPACEBerlíně,fckSPACEklav.fckSPACEvýtahfckSPACEafckSPACElibr.fckSPACEvyd.fckSPACEBreitkopf-Härtel,fckSPACELeipzigfckSPACE1879;fckSPACEDiefckSPACEAlmohaden,fckSPACE4fckSPACEjedn.,fckSPACEt:fckSPACEKrönerfckSPACEpodlefckSPACErománufckSPACEDiefckSPACEGlockefckSPACEvonfckSPACEAlmudainafckSPACEodfckSPACEDonafckSPACEJuanafckSPACEPalonafckSPACEyfckSPACEColl,fckSPACE13.fckSPACE4.fckSPACE1890fckSPACELipsko,fckSPACEnevyd.fckLR==fckSPACEPramenyfckSPACEafckSPACEliteraturafckSPACE==fckLRRukopisyfckSPACEA.fckSPACEdělfckSPACEvlastnífckSPACEWürttembergischefckSPACELandesbibliothekfckSPACEStuttgart;fckSPACEprovoz.fckSPACEmateriálfckSPACEoperyAstorgafckSPACEzefckSPACEStDfckSPACEjefckSPACEuloženfckSPACEvfckSPACEMusikalienbibliothekfckSPACEZürichfckSPACE[vizfckSPACEbibliogr.fckSPACEzkratky].fckSPACENěkteréfckSPACErkp.fckSPACEmáfckSPACEČMH.fckSPACEListinnéfckSPACEdokumentyfckSPACEkfckSPACEosoběfckSPACE(1892)fckSPACEjsoufckSPACEvfckSPACEArchivufckSPACEAVfckSPACEČRfckSPACE(fondfckSPACESpolečnostifckSPACEprofckSPACEpodporufckSPACEněmeckéfckSPACEvědy,fckSPACEuměnífckSPACEafckSPACEliteraturyfckSPACEvfckSPACEČecháchfckSPACE1891–1945).fckSPACE∑fckSPACEDaliborfckSPACE2,fckSPACE1859,fckSPACEs.fckSPACE59–60;fckSPACE5,fckSPACE1862,fckSPACEs.fckSPACE136;fckSPACEBohemiafckSPACE6.fckSPACE12.fckSPACE1866fckSPACE[Astorga];fckSPACEP.fckSPACEP.,fckSPACEHudebnífckSPACElistyfckSPACE1,fckSPACE1870,fckSPACEs.fckSPACE324–326,fckSPACE329–332;fckSPACELumírfckSPACE4,fckSPACE1876,fckSPACEs.fckSPACE502;fckSPACEDivadelnífckSPACElistyfckSPACE1,fckSPACE1880,fckSPACEs.fckSPACE66;fckSPACENárodnífckSPACElistyfckSPACE7.fckSPACE4.fckSPACE1883fckSPACE[Astorga];fckSPACER.fckSPACEKraus:fckSPACEDasfckSPACEStuttgarterfckSPACEHoftheaterfckSPACEvonfckSPACEdenfckSPACEältestenfckSPACEZeitenfckSPACEbisfckSPACEzurfckSPACEGegenwart,fckSPACEStuttgartfckSPACE1908;fckSPACEJ.fckSPACEBranberger:fckSPACEKonservatořfckSPACEhudbyfckSPACEvfckSPACEPraze,fckSPACE1911;fckSPACEE.fckSPACEBejlovcová:fckSPACEHudebněfckSPACEdramatickáfckSPACEtvorbafckSPACEskladatelůfckSPACEčeskéhofckSPACEpůvodufckSPACEvefckSPACEfondechfckSPACEpražskýchfckSPACEhudebníchfckSPACEarchivůfckSPACEafckSPACEknihovenfckSPACE1769–1871,fckSPACEdipl.fckSPACEprácefckSPACEFFfckSPACEUKfckSPACEPrahafckSPACE1980fckSPACE[Astogra,fckSPACEpřehledfckSPACEvyd.fckSPACEčástí];fckSPACEA.fckSPACEA.fckSPACEAbert:fckSPACEEinfckSPACECircumpolarerfckSPACEzwischenfckSPACETraditionfckSPACEundfckSPACEFortschritt,fckSPACEin:fckSPACEFestschriftfckSPACEHeinzfckSPACEBeckerfckSPACE[…],fckSPACELaaberfckSPACE1982,fckSPACEs.fckSPACE214–236.fckSPACE∑fckSPACEMendel;fckSPACEWurzbachfckSPACEsv.fckSPACE27–dodatky;fckSPACEPazdírek;fckSPACEGrovefckSPACE1980;fckSPACEGrove-opera;fckSPACEMGGfckSPACE1999;fckSPACELexikonfckSPACEzurfckSPACEdeutschenfckSPACEMusik.fckLRfckLR<divfckSPACEclass="chronology">fckLR==fckSPACEŽivotnífckSPACEudálostifckSPACE==fckLR*fckSPACE20.fckSPACE9.fckSPACE1832fckSPACE:fckSPACEnarození,fckSPACEKochovicefckSPACEufckSPACEDubéfckSPACE<br/>fckLR*fckSPACE1.fckSPACE4.fckSPACE1915fckSPACE:fckSPACEúmrtí,fckSPACEStuttgart,fckSPACENěmeckofckSPACE<br/>fckLR</div>fckLR<divfckSPACEclass="names"></div>fckLR<p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEfckLRfckSPACEfckSPACE [missing '=']' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACElinksto' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEignorecase' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEmode' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEordermethod' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEresultsheader' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEresultsfooter' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Warning: Unknown parameter 'fckSPACEnoresultsheader' is ignored. Help: available parameters: addfirstcategorydate category count hiddencategories mode namespace notcategory order ordermethod qualitypages redirects showcurid shownamespace stablepages suppresserrors

allowcachedresults execandexit columns debug distinct escapelinks format inlinetext listseparators notnamespace offset oneresultfooter oneresultheader ordercollation noresultsfooter noresultsheader randomcount randomseed replaceintitle resultsfooter resultsheader rowcolformat rows rowsize scroll title title< title> titlemaxlength userdateformat

addauthor addcategories addcontribution addeditdate addexternallink addlasteditor addpagecounter addpagesize addpagetoucheddate adduser categoriesminmax createdby dominantsection dplcache dplcacheperiod eliminate fixcategory headingcount headingmode hitemattr hlistattr ignorecase imagecontainer imageused include includematch includematchparsed includemaxlength includenotmatch includenotmatchparsed includepage includesubpages includetrim itemattr lastmodifiedby linksfrom linksto linkstoexternal listattr minoredits modifiedby multisecseparators notcreatedby notlastmodifiedby notlinksfrom notlinksto notmodifiedby notuses reset secseparators skipthispage table tablerow tablesortcol titlematch usedby uses .</p><p>Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : Error: No selection criteria found! You must use at least one of the following parameters: category, namespace, titlematch, linksto, uses, createdby, modifiedby, lastmodifiedby or their 'not' variants</p>fckLR fckLRNynífckSPACEjsoufckSPACEzobrazenyfckSPACEpouzefckSPACEčástečnéfckSPACEinformace.fckSPACEÚplnéfckSPACEheslofckSPACEbudefckSPACEviditelnéfckSPACEažfckSPACEpofckSPACE<spanfckSPACEclass="plainlinks">[1]</span>.fckLR fckLRPublikováno:fckSPACE2006<br/>fckLRAutor:fckSPACEJitkafckSPACELudvováfckLR

fckLRfckLRfckLRfckLR

fckLR<references></references>fckLR

_fckLR

Hudební divadlo